Dosáhněte svých cílů

Sport je především zábava a uvolnění. Je ale taky o splnění cílů, překonávání soupeřů, přijímání výzev a soupeření se sebou samým. Chcete prostě výkonnost adekvátní vynaloženému úsilí. Z boje dělat radost a z radosti čerpat motivaci k dalším vrcholům, to je cíl. K jeho naplnění je třeba dobré zdraví, adekvátní trénink, postupnost v tréninku, vnímání signálů svého těla, regenerace, odpovídající strava a psychická pohoda. Toto máme vždy na paměti. Zaměřujeme se především na cyklistiku, běh, orientační běh, triatlon, lyžování a in-line bruslení.

atlet
cyklista
triatlonista
běžec

Diagnostika a testování ve vytrvalostních sportech

Sportování přináší dobrý pocit, který motivuje.

S dosažením vytyčeného cíle se zákonitě objeví cíl další, nemálo ambiciózní. Trénink se posouvá dále, zatížení organismu se dostává výše, blíží se samotné hraně individuálních možností. A protože prostor pro trénink, který skýtá osobní a pracovní život, je většinou dopředu dán, je třeba vycházet právě z individuálních možností, tedy sportovní historie, zdravotního stavu, aktuální kondice a mezer v ní a zatížitelnosti organismu/regeneračních schopností. Kvalitní a zkušený trenér (ale ne univerzální tréninkový plán pro všechny a nikoho) tyto aspekty bere v potaz, pracuje s nimi a u velké části svých svěřenců se může obejít bez laboratorního testování. U části sportovců ale neprobíhá odezva na trénink podle očekávání. U nich a u těch, kteří trenéra a ani větší osobní zkušenosti nemají, je laboratorní testování pomocníkem.

Přicházíte nejčastěji s těmito otázkami:

  • Umožňuje vůbec můj zdravotní stav bezpečné sportování?
  • Jak na tom vůbec jsem v porovnání s ostatními?
  • Odpovídá můj výkonnostní růst vynakládanému úsilí a času, dělám to dobře?
  • Chci se přípravit na „svůj závod“. Jak na to pří mých časových možnostech?
  • Proč i přes intenzivní přípravu stagnuji, obtížně regeneruji a sport mi přináší menší a menší radost?
  • Je můj sportovní cíl reálný s ohledem na mé možnosti?

Čím konkrétnější otázky máte, tím konkrétnější odpovědi dostanete. Velmi pravděpodobně lze Vaše očekávání od testu shrnout pod jeden z níže uvedených bodů. Pokud ne, kontaktujte nás.

Parametry pro trénink

Cena: od 1 300 Kč

Určení prahů a tréninkových zón pomocí stupňovitého testu laktátové křivky bez konzultace s lékařem. Zahrnuje jen základní zhodnocení. Vhodné zejména pro sportovce, kteří mají svého trenéra anebo osobní zkušenosti se sestavováním a vyhodnocováním tréninku. Toto vyšetření můžete objednávat přímo na telefonu 777 704 397 (volejte pondělí až čtvrtek v 9–14 hodin).

Analýza výkonnosti

Cena: od 1 900 Kč

Analýza výkonnosti zahrnuje určení prahů a tréninkových zón. Používá se stupňovitý laktátový test event doplněný o analýzu dýchacích plynů. Test může mít různý protokol zvyšování zátěže, různou délku stupňů, více odběrů laktátu v rámci jednoho stupně. Vše záleží na konkrétní situaci u testovaného sportovce.
Následuje rozbor výsledků v kontextu dosavadního tréninku formou rozhovoru a návrh úprav v tréninku. Ty mohou mít i podobu konkrétního tréninkového plánu (není v ceně).

Problémy s výkonností a přetrénování

Cena: individuálně dle zvolených metod

I přes pocitově adekvátní trénink se Vaše výkonnost nevyvíjí tak, jak byste očekávali a nevíte, kde je problém. Ke konzultaci je třeba mít připravenou sumarizaci dosavadního tréninku za delší období (minimem je slovní popis posledních sezón s vyjádřením tréninkového a závodního objemu, popisem zatížení v jednotlivých cyklech/obdobích). Optimem je tréninkový deník nebo dlouhodobá data z tréninkového software).

Výběr talentů

Cena: od 1 500 Kč

Mohou Vás zajímat fyziologické předpoklady pro vytrvalostní sport u Vás nebo Vašeho svěřence. Nebo zvažujete, kterého závodníka vzít do svého týmu, zvážili jste dosavadní sportovní kariéru, motivaci, tréninkovou disciplínu, technickou a taktickou úroveň a psychickou odolnost a stále váháte, potřebovali byste ještě objektivní zhodnocení kondičního stavu.

Zdravotní stav

Preventivní vyšetření sportovce

Cena: individuálně (může být v určitých případech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Preventivní vyšetření sportovce je zaměřeno na srdečně-cévní systém. Nejedná se o posuzování způsobilosti k tělesné výchově a sportu dle příslušné vyhlášky, ale o zhodnocení rizika vyplývajícího z výkonnostního sportu u osob s výskytem srdečních onemocnění v rodině nebo u nositelů rizikových faktorů.

Konzultace

Cena: zpravidla navazuje na indikované kardiologické vyšetření a bývá tak hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Konzultace v oblasti sportování osob se srdečně-cévním onemocněním. Pokud jste nositelem srdečního onemocnění, po kardiologické nebo kardiochirurgické proceduře, užíváte léky na srdce nebo trpíte onemocněním výrazně zvyšujícím riziko srdečně-cévní přihody (např. cukrovkou) a chcete systematicky sportovat s cílem zlepšit své zdraví.

Coaching a podpora realizačních týmů

Cena: individuálně

Účastníme se vedení a vyhodnocování tréninkového procesu u jednotlivců a sportovních týmů včetně léčebně-preventivních služeb.

Konzultace a přednášky

Konzultace

Cena: od 500 Kč

Absolvovali jste sportovní vyšetření provedené na jiném pracovišti, nebo máte možnost provést si sami určitá měření a chtěli byste si nechat výsledky interpretovat či zpracovat od nás. Posoudíme zdarma, zda jsou dodané údaje dostačující a umožňují zpracování a interpretaci dle Vašich představ.

Přednášky

Cena: individuálně

Provádíme školení nebo přednášky pro skupiny trenérů nebo sportovní týmy v těchto oblastech:

  1. fyziologie a biochemie sportovního výkonu
  2. zátěžové diagnostiky a testování
  3. aplikace výsledků testování v řízení a vyhodnocování tréninku

Kontakty

Chcete pomoci s výběrem vhodného testu, zkontrolovat Váš zdravotní stav nebo využít naše konzultace?

MUDr. Zbyněk Pozdíšek, Ph.D.

Nádražní 35
789 85 Mohelnice

zbynek.pozdisek@sportovnitesty.cz
777 081 906 – sportovní laboratoř

777 704 397 – kardiologická ambulance
777 704 396 – ordinace praktického lékaře

Formulář pro komunikaci

Protože možná právě vyšetřujeme, preferujeme iniciální kontakt přes formulář

Po odeslání formuláře se Vám co nejdříve ozveme.